Δημήτρης Λιαντίνης
Joomla Slide Menu by DART Creations
Τα Βιβλία του Λιαντίνη
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
Χειρόγραφα
Αναμονές - Προσθήματα

Eκδόθηκε το «ΟΔΟΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ», ανέκδοτο μέχρι σήμερα βιβλίο του ΔΗΜΗΤΡΗ ΛΙΑΝΤΙΝΗ

 Η ΓΚΕΜΜΑ επανέρχεται στο θέατρο ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Η ΓΚΕΜΜΑ επανέρχεται στο
θέατρο ΒΡΕΤΑΝΙΑ από 2 Μαίου 2019

 Η ΓΚΕΜΜΑ επανέρχεται στο θέατρο ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Η ΓΚΕΜΜΑ Του ΛΙΑΝΤΙΝΗ
Φιλοσοφικός στοχασμός σε θεατρική μορφή επιστρέφει στην Αθήνα

Η Γκέμμα του Λιαντίνη επιστρέφει στην Αθήνα

Η ΓΚΕΜΜΑ Του ΛΙΑΝΤΙΝΗ
Φιλοσοφικός στοχασμός σε θεατρική μορφή

Η Γκέμμα του Λιαντίνη Θεατρική Μορφή

Αγγλική Έκδοση της
Γκέμμα

Αγγλική Έκδοση της Γκέμμα

Ρωσική Έκδοση της
Γκέμμα

Ρωσική Έκδοση της Γκέμμα

Αγγλική έκδοση των ποιημάτων
Οι Ώρες των Άστρων

Αγγλική έκδοση των ποιημάτων Οι Ώρες των Άστρων

 

 
 

Επιστολογραφία

 

Παρατίθενται ελάχιστες επιστολές του Λιαντίνη στη γυναίκα του που αφορούν στο πρώτο έτος της γνωριμίας τους (1972) και στο τελευταίο διάστημα (1996-97) πριν την εξαφάνισή του, καθώς και μια χαρακτηριστική επιστολή του 1982.

Ο εμπλουτισμός της ιστοσελίδας με άλλες επιστολές των ενδιάμεσων ετών ίσως ακολουθήσει σε κατάλληλο χρόνο.

 

 


 

α)Επιστολόχαρτο α
β)Επιστολόχαρτο β1

Επιστολόχαρτο β2

* Reiz ή sog. verführerische Anziehungskraft = Θέλγητρο ή η ονομαζόμενη πλανεύτρα δύναμη έλξης.

γ)Επιστολόχαρτο γ1
Επιστολόχαρτο γ2

* des Offenen =  του ανοικτού.

* Gott behüte Dich =  Ο θεός να σε φυλάει.

* Das Motiv und der Inhalt = Ο σκοπός και το περιεχόμενο.

δ)Επιστολόχαρτο δ1
Επιστολόχαρτο δ2

* Schicksal = πεπρωμένο.

* Ohne weiteres = χωρίς συνέχεια.

* Offenbarungen = Αποκαλύψεις.

* Meine Seele ist betrübt bis an den Tod = περίλυπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου.

ε)Επιστολόχαρτο ε1
Επιστολόχαρτο ε2
ζ)Επιστολόχαρτο ζ
η)Επιστολόχαρτο η
θ)Επιστολόχαρτο θ

* Plötzlich das Eins wurde zu Zwei und Zaratustra ging mir vorbei = Ξάφνου το Ένα έγινε Δυο και ο Ζαρατούστρα πέρασε μπροστά μου.

ι)Επιστολόχαρτο ι1
Επιστολόχαρτο ι2


α)Επιστολόχαρτο α

* Gott behüte Dich = Ο Θεός να σε φυλάει.

β)Επιστολόχαρτο β1
Επιστολόχαρτο β2

* kultieviertes = εξευγενισμένο

* elementares = αρχέγονο

* kommt zusammen, was wir immerfort,entzwein, indem wir da sind =
= Τότε συναντιέται ότι αδιάλειπτα χωρίζουμε εμείς ενόσω βρισκόμαστε εδώ.
γ)Επιστολόχαρτο γ

Reiz ή sog. verführerische Anziehungskraft = Θέλγητρο ή η ονομαζόμενη πλανεύτρα δύναμη έλξης.